Här är fyra av dem:

1. Motion ökar halten av en sorts proteiner i hjärnan, som deprimerade har låga halter av.

2. Motion stärker de funktioner i hjärnan som försämras av depression: Minnet, förmågan att lära sig, att planera och att känna glädje och lust.

3. Sömnkvaliteten blir bättre, medan depression brukar göra att man sover dåligt.

4. Självkänslan stärks när man motionerar. Man tycker mer om sin kropp, och det gör att man tycker bättre om sig själv som helhet.

Källa: Högskolan i Halmstad