Några forskare lät en grupp människor stå ute titta på höga träd. En annan grupp fick vända sig åt andra hållet och istället titta på höga hus.

Efter en minut gick en av experimentledare fram mot testpersonerna med ett frågeformulär och en pennburk. Ledaren tappade pennorna på marken med flit, och noterade sen vilka som hjälpte till att plocka upp pennorna. De som tittat på träden visade sig var mer hjälpsamma.

Studien beskrivs i tidskriften Journal of Personality and Social Psychology. Den är en av flera studier som visar liknande resultat. Det är när vi blir uppfyllda av en känsla av vördnad inför naturen som vi blir ”bättre människor”. Vi upplever att vår egen betydelse som individer minskar när vi inser att vi är en del av ett större sammanhang.

Och det räcker långt att se naturen på film. En grupp försökspersoner fick se en film med storslagna landskapsbilder av berg, skogar och slätter. Två andra grupper fick se en rolig film med djur, respektive en film om hur en köksbänkskiva var konstruerad.

När de sedan fick spela ett spel om pengar betedde sig gruppen som sett naturfilmen mer hederligt och empatiskt.