I en ledare i Kommunalarbetaren jämför tidningens chefredaktör Susanna Lundell undersköterskornas lön med industriarbetarens. Hon konstaterar att ”det ter sig märkligt att industriarbetaren ska ha högre lön”. Lundell menar att ”det är dags för förändring”.

I samma nummer av Kommunalarbetaren, i en debattartikel, hävdar kocken och arbetsplatsombudet Christer Blomqvist att man inte ensidigt ska rikta in sig på en yrkesgrupp, undersköterskorna. 

Enligt min uppfattning hamnar både Lundell och Blomqvist fel, då de ställer arbetargrupper mot varandra. Lundell har rätt när hon säger att undersköterskorna har alldeles för dåligt betalt. Lika rätt har Blomqvist när han säger att det finns fler för lågt betalda grupper inom Kommunal.

Enligt Svenskt Näringsliv ska ”industrin” vara normgivande för lönebildningen i Sverige. Utifrån detta sätter Svenskt Näringsliv och industrifacken det så kallade ”märket”, det vill säga hur stora lönepåslagen ska vara. Detta ”märke” sätts utifrån att påslagen på lönen ska vara liktydig med en tänkt inflation. Under senare år 2-3 procent. Inget avtalsområde får gå över dessa procent. ”Märket” ger att lönen beräknas på eventuella kommande prishöjningar och inte på företagens vinster. Alltså det som vi arbetare arbetar ihop och som företagen tar som sin förtjänst. Under flera år har glappet mellan arbetarens lön och företagens vinster ökat enormt. Det finns beräkningar som visar att detta glapp nu är lika stort som det var för hundra år sedan.

Således stoppas på detta sätt alla låglönegrupper från att få de löneförhöjningar de behöver. 

För att få en mer rättvis och jämlik lönebildning krävs det att vi, den fackliga rörelsen tillsammans, skrotar märket. Med tanke på samordningens sammanbrott är det än mer aktuellt. För att få en mer rättvis och jämlik lönebildning krävs det att vi tar ut vår lön i förhållande till rikedomarna i samhället. Vi ska inte ställa arbetargrupper mot varandra. Vi ska inte ställa undersköterskor mot industriarbetare. I stället bör vi ställa samtliga arbetargrupper, hela den fackliga rörelsen, mot företagens jättevinster. Lyckas vi genomföra det finns det utrymme för reella löneförhöjningar, och gärna då mer till undersköterskor och andra låglönegrupper.

Jan Strömqvist

Jan Strömqvist

Yrke: Spårvagnsreparatör, förtroendevald för Kommunal.
Bor: Göteborg.
Viktigaste frågan just nu: Vi (facket/kollektivet) eftersträvar yrkeslöner/befattningslön­er i stället för individuella löner. Lika lön för varje yrkesgrupp inom gruppen.