Det visar en ny analys gjord av fackens och arbetsgivarnas försäkringsbolag AFA Försäkring, som presenterades på tisdagen. Att den psykiska ohälsan är hög bland anställda i vård och omsorgsyrken i kommun och landsting är känt sedan tidigare. Men kurvan fortsätter att peka uppåt och för vissa yrkesgrupper har risken ökat mer än för andra. Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till lång sjukskrivning för den här gruppen.

AFA:s statistik omfattar de personer som varit sjukskrivna längre än 90 dagar för psykiska diagnoser. 2009 var den siffran drygt 4600 för att förra året vara uppe i 10 800 långtidssjukskrivningar. De tre dominerande diagnoserna är förstämningssyndrom (till exempel depression), reaktion på svår stress (där utmattningssyndrom ingår) och ångestsyndrom.

Det som räknas till ”kontaktyrken” är personal i vård, skola omsorg i kommun och landsting, samt socialtjänst. Där ingår inte vaktmästare, städare fastighetsskötare, eller tjänstemän i förvaltningen.

Högst risk att drabbas har socialsekreterare, kuratorer och psykologer. Där är risken nära 20 långa sjukfall per 1000 sysselsatta. Tätt efter kommer gruppen förskollärare och fritidspedagoger, en grupp där sjukskrivningarna ökat mest.

Gruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter ligger högst bland kommunalaryrkena, med en risk på 14,1 långa sjukfall per 1000 sysselsatta.

Majoriteten av anställda i kontaktyrken i kommun och landsting är kvinnor, bara 20 procent är män. Men kvinnor har också högre risk att drabbas än män med samma yrke.

För män är den vanligaste diagnosen depression (43 procent), medan kvinnorna oftare får diagnosen Reaktion på svår stress (47 procent), där utmattningssyndrom ingår.

– Kanske finns det anledning att se över hur läkarna diagnostiserar det här, säger Ann Weigelt, som är chef för AFA:s analysgrupp.

AFA efterlyser också mer forskning om skillnad i arbetsuppgifter och psykisk belastning för män och kvinnor i samma yrke.

Kan AFA kan använda sina databaser för att hitta vilka typer av arbetsgivare där flest anställda blir sjuka av stress?

– Vi håller inte på med att peka ut de som är dåliga. Det uppdraget har vi inte från parterna, säger Michel Normark, AFA:s chef för analys och försäkringsvillkor.

Hur sjukskrivningarna för stress ser ut inom privat vård och omsorg vet inte AFA, då det är ett annat försäkringsbolag – Alecta som försäkrar den gruppen.