SVAR: Kostnadsfri rättshjälp innebär att facket hjälper till med juridiskt ombud och är en av de stora fördelarna med medlemskapet i Kommunal. Som medlem kan du vända dig till din lokala fackliga sektion för hjälp om du fått ett negativt förslag till beslut eller beslut från Försäkringskassan eller AFA försäkring. Sektionen kan bistå med att läsa igenom beslutet och med mall för att begära omprövning.

Efter omprövningen samlar sektionen ihop allt underlag i ärendet och hjälper dig att överklaga beslutet och begära anstånd i domstol­en. Sektionen begär sedan rättshjälp hos din fackliga avdelning, som ska kontrollera att alla handlingar finns med och att beslutet överklag­ats och anstånd begärts. 

I uppenbara fall som inte går att vinna kan avdelningen avslå rättshjälpsansökan, men annars skickas underlaget till förbundskontoret för bedömning.

 Rättshjälp beviljas om förbundskontoret tycker att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång i ärendet. I så fall får du kvalificerad hjälp av någon av förbundets jurister eller från LO-TCO Rättsskydds jurister, där bland andra jag arbetar. Förbundsjuristen går oftast in som ombud och hjälper dig driva ditt ärende i domstol (förvaltningsrätt) och fungerar i princip som en facklig advokat.

Enligt din fråga har Försäkringskassan inte godtagit ett läkarintyg för en vecka där du var för sjuk för att åka till Arbetsförmedlingen och anmäla dig arbetslös. Det är svårt att säga något mer i själva sakfrågan, men detta är en typisk fråga som facket kan hjälpa dig med. Jag råder dig därför att kontakta din sektion med beslutet, läkarintyg och alla andra handlingar som kan vara av betydelse.

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd