Vad är VO-Collegeveckan?

– Det är en vecka när vi visar upp dels utbildningar inom vård och omsorg och dels yrket. Vi vill lyfta det på olika sätt under en vecka lokalt och regionalt. Det kommer bli återkommande varje år vecka 42 och det här är första året.

Varför gör ni det här?

– Vi jobbar för att höja kvalitén på utbildning och arbete, vi vill ha fler sökanden till utbildningarna och jobben. Därför vill vi visa upp vad det finns för möjligheter och att det är ett bra jobb. Vi jobbar för att höja statusen.

Vad händer de här dagarna?

– Det är massa olika saker i hela landet som skolorna, arbetsgivarna och Kommunal anordnar lokalt. I Skåne i Väla centrum kommer elever från vård- och omsorgsprogrammet att ha lektioner öppet så man kan titta på vad de gör, de kommer ta blodtryck och annat så man får se vad som händer i yrket. Vi har några större konferenser, bland annat i Mälardalsregionen där flera län tillsammans har konferens om yrkesutbildning med bland andra gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadazialic. Det vänder sig dels till blivande elever och dels till arbetslivet.

Ni vill locka fler att välja vårdjobben, som ofta har väldigt tuffa villkor, hur jobbar ni för att göra jobben attraktiva på riktigt?

– Rena avtalsfrågor går vi inte in i utan det får parterna sköta. Däremot jobbar vi gentemot regering och riksdag, men det handlar mer om utbildningar – till exempel att göra det möjligt för vuxna att läsa vård och omsorg – än om arbetsförhållanden.

Hur funkar Vård- och omsorgscollege?

– Vi certifierar samarbetet mellan fack och arbetsgivare så att skolorna ger den utbildningen som arbetsgivarna behöver. Kommunal är med i alla våra regionala college och både privata och offentliga arbetsgivare. De skolorna som är certifierade ger diplom till sina elever och då vet arbetsgivarna att de har bra utbildning. Det gäller både gymnasium, vuxengymnasium och yrkeshögskola.

VO-Collegeveckan

Vård- och omsorgscollege, VO-College, drivs av arbetsmarknads parter inom vård och omsorg, SKL, Kommunal, Pacta, Vårdföretagarna, KFO och KFS.
VO-Collegeveckan pågår 12-16 oktober runtom i landet.
Här kan du se vad som händer på din ort.