I en annan artikel (läs den här) i sömntemat berättar vi att 27,6 procent av Sveriges befolkning har sömnbesvär. Men det är stora skillnader mellan män och kvinnor, och mellan lågutbildade och högutbildade.

Bäst sover högutbildade män. 21 procent av dem uppger att de har sömnbesvär. Av de lågutbildade kvinnorna är det nästan dubbelt så många som har sömnbesvär.

Det finns flera förklaringar till att lågutbildade sover sämre, och flera av förklaringarna har samband med arbetslivet. En är att de oftare har lägre lön och därför är mer stressade över ekonomin. En annan är att lågutbildade ofta har sämre möjligheter att själva planera sitt arbete. 

 

TEMABILAGA: Allt du behöver veta om sömn

 

Skillnaden mellan kvinnor och män är ännu större än mellan olika utbildningsnivåer. Det finns flera förklaringar även till detta. En är att kvinnors sömn oftare störs av hormonella växlingar: under menscykelns olika faser, i samband med barnafödande och i klimakteriet.

Men den kanske viktigaste förklaringen är att kvinnor har svårare att komma till ro eftersom de har högre arbetsbelastning. Om man lägger ihop tiden för yrkesarbete och hushållsarbete, så har kvinnor i genomsnitt mindre ledigt än män.

Skillnaden är ganska liten innan man får barn, sen ökar den. Män utan barn arbetar enligt en undersökning 60 timmar i veckan, kvinnor ett par timmar mer. För män som har två barn ökar arbetstiden med fem timmar i veckan till 65 timmar. För kvinnor med två barn ökar arbetstiden med 20 timmar till 80 timmar i veckan.

 

FILM: En resa genom fyra sömncykler

 

Man har också mätt stresshormonerna i kroppen hos män och kvinnor. För män sjönk stresshormonerna när de kom hem från jobbet. För kvinnor ökade i stället stresshormonerna, på grund av allt hushållsarbete som väntade.

Även på morgonen hade kvinnorna högre halter av stresshormon. Det visar att de inte fått full återhämtning under natten.

Illustration: Christina Andersson

Så många lider av sömnbesvär

Förgymnasial utbildning
Män: 26 procent
Kvinnor: 39 procent

Gymnasial utbildning
Män: 24 procent
Kvinnor: 35 procent

Eftergymnasial utbildning
Män: 21 procent
Kvinnor: 26 procent

Kvinnor behöver mer sömn

Kvinnor har större sömnbehov än män. De behöver 20 minuter mer per natt, enligt en undersökning.
En förklaring som ges är att kvinnor ”multitaskar” mer. De försöker göra flera uppgifter samtid-igt. Det blir ofta så när man jobbar med människor, eller tar hand om sina barn: Man blir avbruten gång på gång och måste växla fokus mellan olika uppgifter.