Av de 520 ansökningar som inkommit till Skolverket i september, beviljades i går 224 kommunala och 242 enskilda huvudmän ett statsbidrag på 30 000 kronor för varje plats som en barngrupp minskar med. Det betyder att förskolor i 233 av landets 290 kommuner minskar sina barngrupper med totalt 18 039 platser, och att minskningen omfattar alla län.

– Det kommer ske två utbetalningar, en nu under hösten och en till våren, säger Anders Palm, enhetschef på Skolverket.

Åtgärderna, som de beskrivits i de godkända ansökningarna, går ut på att minska antalet barn, utöka förskolan med en eller flera avdelningar eller att öppna nya förskolor. Enligt Anders Palm ska förändringarna märkas redan under läsåret 2015/16.

– Villkoret för att få bidraget är att insatserna görs under det här läsåret. Barngrupperna ska minskas på det sätt som huvudmännen har angett i ansökningarna, säger han.

Anders Palm konstaterade i KA förra månaden (läs artikeln här) att en klar majoritet av förskolorna i ansökningarna var kommunala förskolor. Det speglas tydligt i Skolverkets lista över vilka huvudmän som i går beviljades bidraget.

Till nästa läsår höjs bidraget till 830 miljoner. Ansökningsperioden inleds under våren 2016.

De får mest för att minska barngruppernas storlek

1. Göteborgs kommun, 23 miljoner kronor
2. Malmö kommun, 19,8 miljoner kronor
3. Borås kommun, 16,7 miljoner kronor
4. Uppsala kommun, 12 miljoner kronor
5. Lunds kommun, 10,5 miljoner kronor
6. Örebro kommun, 10,4 miljoner kronor
7. Halmstads kommun, 9,9 miljoner kronor
8. Helsingborgs kommun, 9,6 miljoner kronor
9. Enköpings kommun, 9 miljoner kronor
10. Kalmar kommun, 7,5 miljoner kronor
Fotnot: En lista över alla huvudmän som har beviljats pengar finns här (PDF-format, extern länk).