I år har sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa gått om antalet sjukskrivningar med fysiska diagnoser. Kvinnor sjukskrivs oftare på grund av depression och ångest medan män oftare har alkohol- och drogrelaterade problem.

Jobbhälsobarometern är en årlig undersökning om svenskarnas arbetsmiljö och hälsa. Den första delrapporten presenterades vid ett seminarium på Afa Försäkring i dag.

På frågan om man känner obehag för att gå till jobbet har 49 procent av drygt 10 000 arbetande svenskar svarat nej. 7,8 procent känner obehag flera gånger i veckan, 12,4 procent några gånger i månaden och 28,9 procent känner obehag för att gå till arbetet några gånger per år. Det betyder att hälften känner obehag minst några gånger per år.

Ju oftare personer känner obehag för att gå till jobbet, desto oftare har personerna uppgett att de har små utvecklingsmöjligheter på arbetet, att det är svårt att påverka jobbet, att få sin röst hörd, att motivationen brister och att förtroendet för ledningen och närmaste chef sjunker. 67 procent av dem som känner obehag varje vecka tror att deras arbete kommer påverka hälsan negativt de närmsta två åren.

– Upplever man obehag varje vecka är det allvarligt. Då måste man prata med sin chef. Och hjälper det inte – byt jobb! Säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor.

Men framför allt lyfter han fram arbetsgivarens ansvar att fixa arbetsmiljön. Att göra riskanalyser med uppföljande åtgärder och att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rapporten visar även att allt färre har noll sjukdagar per år, antalet ”helårsfriska” har minskat för varje år sedan 2007.

Om undersökningen

Jobbhälsobarometern görs av branschorganisationen Sveriges företagshälsor tillsammans med Svenskt kvalitetsindex.
10 194 svenskar mellan 20 och 65 år som är anställda, visstids- eller tillsvidare på minst halvtid, har svarat på frågorna i undersökningen.