KA:s undersökning om arbetsmiljön vis­ade att nästan 70 procent av de barnskötare som svarat tycker att barnen på deras förskolor går för långa dagar (läs mer här). Över 80 procent menade att barn lämnas sjuka på förskolan minst varje månad och att det ger ökad arbetsbelastning. Samtidigt visar Skolverkets siffror att andelen barn som är över 40 timmar i veckan på förskola ökat från 8 till 13 procent.

– I mediedebatten efter reportaget har skulden vältrats över på föräldrarna. Jag tycker att den skulden ska riktas åt rätt håll. Kommunerna måste satsa det som behövs, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström och efterlyser en satsning på arbetsmiljön för både personal och barn.

– För många barn är vistelsetiden på förskola mer än 40-timmars vecka och då måste kvaliteten vara efter det. I dag är förskolan en lärande och aktiv organisation. Men det måste också finnas trygghet. Det har missats de senare åren. Istället blir det allt större barngrupper och för lite personal.

Har du själv fått den här typen av reaktioner från medlemmar?

– Jag möter det här när jag är på medlemsbesök. De reagerar utifrån den arbetssituation de har.