– Det finns ett angeläget behov både att stötta både dem som är kvar på plats och dem som kommer till Europa. Därför har vi skänkt 100 000 kronor till UNHCR, säger Kommunals förbundskassör Anders Bergström.

Samtidigt är han tydlig med att den här formen av bistånd inte hör till vanligheterna för Kommunal.

– Vårt huvudsakliga bistånd handlar om att bygga och stötta fackföreningar i andra länder, men ibland vid större katastrofer som Tsunamin och jordbävningen i Nepal vill vi bidra.

Avdelning Bergslagen har också bidragit med pengar till UNHCR.

– Det är självklart att vi engagerar oss i människors väl och ve. Vi har skänkt 50 000 kronor, det handlar bara om 1 krona och 50 öre per medlem. Det har vi råd med, säger Ann-Louise Forslund, sektionsordförande i Hallstahammar.