JÄMFÖR SJÄLV: Så påverkas din pension

 

Är du 64 och funderar på att gå i pension? Det kan du lugnt göra utan att bekymra dig för pensionen, visar beräkningar som KA låtit ta fram.

– Ett extra arbetsår får väldigt liten betydelse för den som har en del eller hela sin pension från garantipensionen, säger pensionsexperten och ekonomijournalisten Annika Creutzer.

Exemplet (se tabellen här) gäller för en gift kommunalare. För den som lever ensam och har möjlighet att få bostadstillägg, är resultatet av beräkningen ännu mer uppseendeväckande. Skillnaden i vårt exempel mellan att gå redan vid 62, mot att jobba till 65, är 130 kronor.

Många läsare reagerade på KA:s nyhet i vintras om att den genomsnittlige kommunalpensionären bara har tjänat 440 pensionskronor* per månad jämfört med den som inte jobbat alls. Förklaringen är kommunalarnas låga löner och deltider, samtidigt som de som inte jobbat alls får statlig garanti­pension.

– Att man ska jobba för att få en bra pension, det är lögn i dag, menade Håkan Svärdman på Folksam som gjort uträkningen.

Men om kommunalarna tjänar så lite på att jobba, kan de inte lika gärna sluta tidigare?

KA bad Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsbolaget KPA räkna på vad en kommunalare som jobbat heltid och har en slutlön på 20 000 kronor har att vinna på att jobba efter 64. Svaret är: Inte särskilt mycket.

För den som har rätt till bostadstillägg handlar det om 300 kronor. Har du inte det är skillnaden 500 kronor per månad, före skatt. När den dragits handlar det alltså om några hundralappar per månad. Har du jobbat deltid har du en större andel garantipension och då är förlusten ännu mindre. Du kan själv gå in och titta om det här gäller dig. På www.minpension.se kan du göra en prognos på din framtida pension.

– Om det i prognosen står att du kommer få garantipension på mer än några hundralappar, så blir förtjänsten väldigt liten av att jobba vid­are, säger Arne Paulsson på Pensionsmyndigheten.

Garantipensionssystemet skapades för att även de som haft väldigt låga löner eller inte jobbat alls skulle klara sig när de gick i pension. Garantipensionen räknas av efter hur hög inkomstpension du har tjänat ihop.

För riktigt låga inkomster görs avräkningen krona för krona. Har du tjänat mer minskas garantipensionen med hälften.

– Det är inget nollsummespel. I så fall skulle det inte löna sig alls att jobba, säger Arne Paulsson.

70 procent av de kvinnliga kommunalare som i dag är pensionärer har någon del av pensionen från garantipension, enligt Kommunals pensionsrapport 2015. För svenskarna i helhet är det ungefär var tredje 64-åring som i dag har någon del garantipension i sin prognos.

Lurar inte politikerna låginkomsttagare när de säger att alla måste jobba längre för att få en bra pension?

– Det stämmer om du bara ser till pensionen. Men jobbar du längre får du mer i plånboken i form av lön, och den kan vara extra viktig när de kommande åren som pensionär blir knapra, säger Annika Creutzer.

Hennes råd till kommunalarna är att trots allt jobba vidare, åtminstone deltid. För lönens skull.

– Det allra bästa är om du kan trappa av och kanske även arbeta lite efter 65 som inhoppare, säger Annika Creutzer och pekar på att inkomstskatten är betydligt lägre från 66 år. Anställda i kommun och landsting fortsätter också tjäna in tjänstepension till 67.

Den som väljer att ta ut pension tidigare bör vara medveten om att man varken är berättigad till bostadstillägg eller garantipension före 65.

Illustration: Christina Andersson

Garantipension

● När garantipension, som också kallas fattigpension, infördes 2003, var det mer än varannan pensionär som hade någon del garantipension. I dag ligger andelen på cirka 30 procent. Det beror på att fler av dagens pensionärer har arbetat och på att garantipensionen är prisindexerad och därför faller i värde i förhållande till inkomsterna.

● Gränsen för garantipension ligger vid en inkomstpension på över 11 384 konor före skatt (för gifta 10 086 kronor). Du kan max få 7 898 kronor i garantipension (7 045 kronor för gifta).  

● För att ha rätt till full garantipension måste du i princip ha bott 40 år i Sverige från 25 års ålder. Bosättning i annat EU-land kan också ge rätt till garantipension.

Bostadstillägg

● För pensionärer med låga pensioner är bostadstillägget en viktig del av försörjningen. Men många som har rätt till det, söker det inte. Det brukar därför kallas det mest underutnyttjade bidraget.

● Bostadstillägget är behovsprövat och förmögenhet eller partnerns inkomster kan göra att man får avslag. Garantipensionen däremot är inte behovs­prövad – den får du även om du har en miljon på banken.

● Om du trots bostadstillägg inte kommer upp i en skälig levnadsnivå så kan du få så kallat äldre­försörjningsstöd. Kolla med Pensionsmyndigheten vad som gäller för dig.

40 ÅR

Så länge måste du i princip ha bott i Sverige för att ha rätt till full garantipension.