Hon får 20 000 kronor i slutlön och ser i sin prognos på minpension.se att hon vid 65 beräknas få någon del garantipension. Så här påverkas hennes totala pension (allmänna och tjänstepension) av hur länge hon väljer att jobba.

Gunilla har jobbat heltid hela livet. Om hon hade jobbat deltid skulle hon fått en större del av din pension från garantipensionen. Då hade hon förlorat ännu mindre på att gå i förtid.

 

 

● Både garantipensionen och bostadstillägget påverkas av om du är gift eller inte. Gunilla är gift med en man som har 12 000/mån i pension och d ehar en boendekostnad på 5 000kr/mån.

● Från 66 år är skatten lägre och du får mer i pension.

● KPA har i beräkningen utgått från genomsnittlig tjänstepension för medlemmar i kommunalpensionärerna.  Beräkningarna är schabloniserade utifrån den pensionsnivån och utfallet kan vara olika beroende på hur mycket av pensionen som består av Intjänad pensionsrätt från 1997 respektive avgiftsbestämd ålderspension. Generellt sänks tjänstepensionen med 5-7 procent för varje år som den tas ut före 65.

4 Saker att se över innan du går i pension

1. Gör en prognos på hur mycket lägre just din pension blir av att gå tidigare innan du tar beslutet. Gå in på www.minpension.se eller ring Pensionsmyndigheten och be dem räkna på just din pension.

2. Kolla om du har återbetalningsskydd eller familjeskydd på din tjänstepension som du inte behöver. Du kan höja din pension rejält genom att ta bort det.

3. Kolla hur många år uttaget av tjänstepensionen är inställd på och gör ett aktivt val hur många år du vill dela upp den på. Många frestas att ta ut den på fem år och inser inte hur liten pension de får efter den perioden. När du väl börjar ta ut den går det inte att ångra sig.  

4. Skatten blir högre. Skatt på pension som tas ut före det år du fyller 66 beskattas högre än för äldre pension­ärer.