Om några veckor kommer regeringens höstbudget, som förhandlas fram med Vänsterpartiet. Nu har partierna kommit överens om att nästa år satsa 250 miljoner kronor på fritidshemmen. Totalt fram till 2019 vill de satsa två miljarder kronor.

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson säger till Ekot att hon tror att kommunerna kommer att anställa mer personal.

– Det betyder att antalet anställda kan utökas, om alla pengarna används, med ungefär 1 000 fritidspedagoger. Det är ett bra första steg, säger Ulla Andersson till Ekot.