Bakgrunden är en brand i Kristinebergsgruvan i Lycksele för två år sedan. Brandmän och gruvarbetare tvingades då bryta mot regelverket för att rädda instängda kamrater.

Tidningen Dagens Arbete granskade regelverket och räddningstjänsten i Skellefteå skrev till verket och ansökte om dispens. Verket har nu svarat att ingen dispens behövs, i stället har man ändrat sin tolkning av de arbetsmiljöföreskrifter som finns.

– Vi kommer att använda dubbla tryckluftspaket, räddningslina och en särskild räddningsvagn vid de här insatserna, säger Daniel Haarala, brandingenjör hos räddningstjänsten i Skellefteå, till Dagens Arbete.