Det finns en glöd som aldrig dör, en brännande svidande smärta …

Känslorna döljer sig där innanför, det pulserande höljet till ditt hjärta…

Sköna stunder då man älskade varann, ÄLSKAR ÄLSKAR INTE, rungar det ibland bergen …

Ekot stal kärleksorden och försvann, förtvivlad sårad försöker man att hålla färgen …

Ser i klartext dag för dag, en spegelbild med sorg i sina anletsdrag!