– Vi har allt att vinna på att våra beslutande församlingar speglar medlemskåren. Om man är ute på arbetsplatsbesök så träffar man många som inte är födda och uppvuxna i Sverige, men bland förtroendevalda ser det annorlunda ut. Här vill vi bli bättre. 

Hur ska ni bli det?

– Vi har en översynsutredning som arbetar fram till nästa kongress och bland annat tittar på hur vi ska kunna öka mångfalden bland förtroendevalda. Vi gör utbildningsinsatser och fortsätter med vårt organiseringsprojekt.

Vad tror du att underrepresentationen beror på?

– Det är jättesvårt att säga. Det kan vara mötesformer och hur man lägger möten. Om det kommer väldigt få på medlemsmötena så är det kanske de som brukar komma. Alla som finns på en arbetsplats är ofta intresserade av samma sak, det gäller att få dem att driva sina frågor.

En del sektioner menar att de inte ser till bakgrund och att det är medlemmarna som väljer. Vad tycker du om den förklaringen?

– Det ligger ett stort ansvar på valberedningar att få fram kandidater och argumentera för dem. En valberedning ska arbeta för att få en så stark och bra styrelse som möjligt och då är mångfalden viktig.