Benjamin Emparan från Chile har bott i Sverige i 28 år och varit engagerad i Kommunal i 20. Han sitter i styrelsen för sektion Stockholm Mitt, och är en av fyra ledamöter som är födda utomlands.  

– Jag önskar att fler ville engagera sig. Organisationsgraden på vissa ställen bland invandrare är väldigt låg. Men vi har också problem med att hitta tjejer till styrelsen. Och det handlar alltid om intresse och kompetens, det har mindre betydelse var man kommer från eller om man är kille eller tjej, säger Benjamin Emparan.

     LÄS ÄVEN: Få med utländsk bakgrund i styrelserna

 

Han och ordföranden Olof Tappert enas om att frågan om representation är svår, och att det omöjligt går att spegla hela medlemskåren i en enskild styrelse. 

– Jag tror inte heller att problemet ligger på den här nivån, utan längre upp i organisationen. På avdelningsnivå och förbundsnivå är det väldigt få med utländsk bakgrund, säger Benjamin. 

Stockholm Mitt har inte jobbat på något särskilt sätt för att locka medlemmar med utländsk bakgrund att engagera sig.

– 40-50 procent av våra medlemmar har utländsk bakgrund, så det ter sig naturligt. Det vore konstigt om vi hade ännu färre. Bland arbetsplatsombuden är det säkert hälften som har utländsk bakgrund och det är ju egentligen där det viktiga arbetet görs, säger Olof Tappert.

     LÄS ÄVEN: Så vill Kommunal öka mångfalden

 

Han och Benjamin är överens om att det stora problemet är att få överlag vill engagera sig fackligt. 

– Bland de som är yngre än 30 är organisationsgraden väldigt låg. Där har vi misslyckats totalt. Det är de som kommer vara den fackliga rörelsen i morgon, men de är inte engagerade i dag, säger Benjamin.