Om det hos dig finns den minsta ängslan för att du på grund av ditt fackliga uppdrag skulle behandlas sämre än kollegorna, finns det en risk inte bara för att du då mår dåligt utan också för att det bildas ringar på vattnet och att färre därmed vågar engagera sig. Att människor vågar ta fackliga uppdrag på arbetsplatserna är viktigt bland annat för att få en fungerande arbetsmiljö. Därför är det av yttersta vikt att fackligt engagerade ombud behandlas schyst.

Det är också därför sparkandet av bussföraren och skyddsombudet Reza Forghani på Arriva är olyckligt på så många sätt, för honom själv och för alla fackligt förtroendevalda. När denna ledare skrivs har Kommunal ogiltligförklarat avskedandet och tvisten ska upp i en central förhandling.

Det finns också olika bilder av vad som hänt.

Arbetsgivaren hävdar att Reza Forghani varit illojal.

Enligt honom själv kom beskedet om att han skulle avskedas som en överraskning. Han anser också att anklagelserna om att han skulle ha varit illojal är falska. Tills tvisten är avgjord är Reza Forghani utan lön och får inte besöka arbetsplatsen för sin arbetsgivare. Reza uppger också att två andra skydds­ombud varnats för illojalitet strax innan semestern.

Händelser som dessa riskerar att skrämma anställda till tystnad. Det finns också en risk att färre vågar ta fackliga uppdrag. Behandlingen av Reza Forghani är det senaste exemplet på en problematik där fackligt engagerade skräms till tystnad. Dessvärre är han varken den första eller den sista som utsatts för detta.

2012 tvingades en undersköterska som också var skyddsombud på ett äldreboende i Vetlanda att sluta sedan hon kritiserat arbetsmiljön. 2014 var det dags igen. Ett skyddsombud på Luleå renhållning tvingades sluta efter att ha påtalat brister i arbetsmiljön.

Det fackliga engagemanget kräver att arbets­tagare och arbetsgivare respekterar varandra. Tysta arbetsplatser är farliga arbetsplatser. Risken för att misstag begås ökar om anställda inte vågar påtala de risker de ser i arbetet. Det är också synd om förbättringsförslag för arbetsmiljön och verksamheten inte läggs fram på grund av att rädslan att säga vad man tycker är för stark.

Bra arbetsplatser behöver vara modiga arbetsplatser. Då krävs arbetsgivare som aktivt jobbar med att skapa ett klimat och en arbetsmiljö tillsammans med de anställda som alla kan trivas i.

Illustration: Magnus Bard