I omröstningen röstade 96 procent för fackliga stridsåtgärder och 87 procent för en strejk. Brandmännen vill tvinga stadens ledning att stå fast vid överenskommelsen från i maj att rekrytera fler brandmän.

Enligt brandmännens fackliga organisation, DFB (Dublin Fire Brigade), saknas det i dag 70 brandmän och i januari 2016 över 100.

Det innebär att räddningsstyrkan är 10-15 procent lägre än vad som krävs för att klara säkerheten.

– Detta har lett till oacceptabelt hög övertid och att vi tvingas avstå från nödvändig säkerhetsträning, säger Gerry Harris i pressmeddelandet.