Städarna kommer att få en apparat fastsatt på armen som mäter armens vinkel och sedan sparar ner data till ett USB-minne. 25 gånger i sekunden läses rörelserna av i den arm som städaren använder mest.

– Jag tror att man blir mer intresserad av mätdata om man själv är involverad. När de anställda är delaktiga i mätningen får de samtidigt vara med och identifiera problemen i sin fysiska arbetsmiljö, säger Mikael Forsman, professor i ergonomi vid Centrum för arbets- och miljömedicin och på Karolinska Institutet, till Sunt liv.

I projektet Är jobbet för tungt? som startade 1 juli och ska pågå i två år, ska arbetsbelastningen hos städare på hotell i Malmö och sjukhus i Stockholm mätas. Förutom de egna mätningarna kommer forskarna också mäta städarnas arbetsställningar, hur de rör sig och hur de belastar rygg, armar och handleder.

– När vi jämför med andra arbetsgrupper kommer vi kunna se om arbetsbelastningen är hög när det gäller arbetsställningar och muskelbelastning. Sedan kommer vi tillsammans med fack och arbetsgivare se vilka förändringar som är möjliga att göra och om det går att hitta bättre arbetsredskap, säger Mikael Forsman till Sunt liv.

Han säger att de också kommer att se om städare och arbetsgivare följer rekommendationer om det ska uppmärksammas när någon börjar få ont och vidta åtgärder.

– Vilka åtgärder det kan vara får man diskutera, det är lite svårt att variera arbetsuppgifterna som städare.