Den rödgröna regeringen har lovat att avskaffa fas 3, som är det sista steget i jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa (läs mer här). På en pressträff på tisdagen meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att de i höstbudgeten som snart läggs tar det första steget. Regeringen stoppar alla placeringar av fas 3-deltagare hos anordnare.

– Nu går arbetet igång att på riktigt fasa ut fas 3 och se till att ingen person kommer att behöva vara i en återvändsgränd. Jag bedömer att det kan ske i början på nästa år, kanske tidigare, sade Ylva Johansson.

Hur mycket pengar som läggs i budgeten ville hon inte svara på.

Deltagarna i fas 3, som i dag är 36 000 personer, ska i stället få möjlighet att studera på heltid i upp till ett år. I jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 ska man ha möjlighet att studera på deltid i sex månader med bibehållen ersättning. Dessutom kommer man få läsa SFI i upp till ett år i stället för sex månader, eftersom många har för dåliga språkkunskaper för att kunna matchas mot arbetsmarknaden.

Tanken är också att deltagarna i stället ska få anställning i de så kallade extratjänsterna i välfärden, som regeringen tidigare har utlovat. I budgeten i våras avsatte regeringen pengar till extratjänster. Ylva Johansson ville inte berätta om det kommer ytterligare pengar i höstbudgeten, men meddelade att extratjänsterna kan starta upp tidigare än beräknat.

– Vi trodde att vi skulle behöva en notifiering från EU-kommissionen men jag kan nu berätta att vi efter kontakter med kommissionen gör bedömningen att vi kan köra igång direkt, sade Ylva Johansson.

Hon tror att förordningarna för extratjänsterna kan vara klara i november. Sedan är det upp till kommuner och landsting att anställa. Hon kunde därför inte svara på hur många extratjänster det kan bli.

– Utmaningen är att det här är riktiga jobb. Det betyder att det är en arbetsgivare som måste vilja anställa och det påverkar hur snabbt det kan gå.

Hur ser dialogen med kommuner och landsting ut kring att anställa på extratjänster?

– Mycket bra. Många kommer ihåg plusjobben och har velat ha tillbaka något liknande. Men jag kommer ihåg att det tog lite tid innan man hade inrättat och anställt. Det ger samtidigt väldigt goda förutsättningar för att det inte blir en åtgärd där man bara hamnar, utan något som leder vidare till en ännu tryggare plats på arbetsmarknaden.

Ylva Johansson poängterade att avskaffandet av fas 3 är en stor uppgift som kommer att ta tid. På frågan om när hon tror att fas 3 kan vara helt avskaffat svarade hon:

– Jag tror att väljarna väntar sig resultat tills vi möter dem i valrörelsen 2018.

I höstbudgeten föreslår regeringen även att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin ska få gå yrkesutbildning på folkhögskola i upp till två år med bibehållen ersättning. Utbildningarna kommer att vara inom yrken där det finns brist på arbetskraft. Hur mycket pengar det rör sig om eller hur många platser det blir ville hon inte avslöja. Regeringen kommer även att utöka satsningen på en studiemotiverande kurs vid folkhögskola för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin, till att gälla även dem över 25 år.

Satsningarna är en del av budgetsamarbetet med Vänsterpartiet.