Första veckan i augusti var 5 000 vårdplatser stängda på landets sjukhus, enligt Dagens Nyheter som i en enkät frågat landstingen om stängda vårdplatser och överbeläggningar. De flesta landsting har angett personalbrist som ett skäl till att vårdplatser stängts. Och ett antal platser fortsätter vara stängda i höst eftersom det fortsatt är svårt att bemanna avdelningarna.

Flera landsting anser att situationen varit bättre än förra året medan andra haft det mycket tufft. Som KA skrivit tidigare har facken på Sahlgrenska i Göteborg anmält en avdelning till Arbetsmiljöverket på grund av låg bemanning.

Även Västernorrland har haft mycket problem med stress och brist på vikarier. En dag i juni hade Sundsvalls sjukhus 46 överbeläggningar, berättar Kommunals huvudskyddsombud Gun-Inger Morin.

– Det har varit enormt överbelagt och situationen har varit jättebelastad för personalen. Sommaren är inte slut än, i morse var det 34 överbeläggningar. Arbetsmiljöverket har varit här för det har varit korridorvård också.

Det är inte bara sjuksköterskor som saknas och måste jobba extra pass och övertid, det gäller även undersköterskorna, säger de företrädare för Kommunal som KA talat med. Det ser dock olika ut om undersköterskorna får extra ersättning för detta utöver det vanliga avtalet.

Sussie Wensmark, huvudskyddsombud på SUS Lund, säger att de har haft mycket överbeläggningar på en del enheter. På andra har man löst en del genom att slå samman avdelningar och stänga vårdplatser.

– Det är det kravet vi har ställt, att man måste ha vårdplatser i förhållande till den personal man har.

Generellt har sjukhuset klarat situationen i sommar över förväntan tack vare personalens goda vilja, säger Sussie Wensmark.

– Det vi känner oro för i dag är att våra medlemmar har betalat med sin hälsa, vi ser hur fler och fler hamnar i stressrelaterade sjukskrivningar. Vi har haft hög belastning under lång tid. Vi har många nyutbildade sjuksköterskor, då får vi undersköterskor ta större ansvar.

Landstinget Värmland svarar att sommaren varit lugnare än förväntat. Den nya lösningen är en särskild sommaravdelning på Centralsjukhuset i Karlstad där främst undersköterskor arbetar, men även sjukvårdsbiträden då man inte fått tag på tillräckligt med undersköterskor.

– Sommaravdelningen har underlättat för där har man lagt medicinskt färdigbehandlade. Men det är tufft på sommaren, det är det alltid, säger Eva Jansson, sektionsordförande Kommunal Värmland.

Överbeläggningar har förekommit men inte lika mycket som i fjol, säger hon. Enligt svaren till DN:s enkät var det inga överbeläggningar i Värmland vecka 32, veckan som enkäten avser. I Västernorrland var det 137.