Under lång tid har personalen vid avdelningen tvingats till dubbla pass och arbete utan tid för rast, att äta eller möjlighet att gå på toaletten. Överbeläggning och brist på personal har skapat en hård press på dem som arbetar vid avdelningen.

Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet lämnade i början av juni in en anmälan till Arbetsmiljöverket. I dialog med facken lovade arbetsgivaren då att all personal ska få ta ut lagstadgad semester samt att mer personal ska rekryteras.

Problemet är att det är svårt att få tag i kvalificerad personal som klarar av arbetet på neonatalavdelningen för sjuka nyfödda barn eller för tidigt födda barn. Det är också en budgetfråga hur många nya som sjukhuset har råd att rekrytera.

– Arbetsgivaren säger att de problem vi har finns vid neonatalavdelningar på andra håll i landet. Men vi kan inte nöja oss med det svaret. Vi måste lösa de problem vi har här, säger Ann Holst.

Hon beskriver hur personalen lider av samvetsstress för att de inte hinner med sitt jobb och att de ibland inte orkar med att svara när arbetsgivaren ringer för att be dem hoppa in på nya pass där det saknas personal.

Den kroniska stressen tär på krafterna fysiskt och psykiskt.

– Under en vecka hade vi 17 personer sjukskrivna. De valde att ta en karensdag trots att vi inte är några höginkomsttagare.

I september öppnar en nybyggd neonatalavdelning vid Östra sjukhuset. Den tar över verksamheten från de två nuvarande neonatalavdelningarna vid Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus, som är delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ann Holst hoppas att den sammanslagna neonatalvården ska bidra till en bättre arbetsmiljö.

– Vi kan bara hoppas att det blir bättre för patienter, deras familjer och personal när vi samlar på allt ställe. Men det löser inte grundproblemet, det måste rekryteras mer personal, säger hon.

Kommunals skyddsombud Irene Andrén sitter med i den lokala samverkansgruppen mellan fack och arbetsgivare. Den ska träffas på nytt den 24 augusti, drygt två månader efter att facken lämnade in sin anmälan till Arbetsmiljöverket. Hon har inte fått några nya besked från arbetsgivaren om hur arbetsmiljön ska förbättras.

– Pressen på våra medlemmar är lika stor som tidigare, säger Irene Andrén.