– Rehabiliteringspersonalen har länge fått stå tillbaka och vi tror att det här kan gynna även baspersonalen. Det gäller att tänka långsiktigt eftersom pengarna bara är för några år framåt, säger Linda Hjalmarsson, avdelningschef för vård- och omsorg.

Tanken är att rehabchefen, som också ska ansvara för boendestödjarna, ska arbeta med att minska antalet korttidsplatser och på så sätt spara pengar. 

– De äldre ska kunna åka hem direkt från sjukhuset och få rehabilitering hemma istället, säger Linda Hjalmarsson.

Totalt har regeringen avsatt en knapp miljard till ökad bemanning i äldreomsorgen 2015 (Se listan nedan på hur mycket som går till varje kommun). Ett syfte är att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen och att fler erbjuds heltid. Ytterligare två miljarder per år ska sedan pytsas ut 2016, 2017 och 2018. Socialstyrelsen har ännu inga siffror för hur mycket pengar varje kommun får 2016. Hur många nya anställda, eller ökade tjänster som pengarna räcker till är upp till varje kommun att beräkna.

– Det beror på vilka yrkeskategorier man väljer att satsa på, säger Ylva Gårdhagen på socialstyrelsen.

Mora får totalt drygt 2,5 miljoner för det sista halvåret 2015. Det räcker troligen inte till så många fler anställda, men Linda Hjalmarsson tror att det ändå kan innebära fler undersköterskor, eller i alla fall fler heltider.

Gör det någon skillnad, 2,5 miljoner för en kommun i Moras storlek?

– Ja det vill jag hävda. Vi är glada för de extra pengar vi får. Men framförallt planerar vi för de pengar vi får kommande år, säger Linda Hjalmarsson som tillägger att det kommer ske i samverkan med fackförbunden.

Regeringen har tidigare kritiserats för att pengar till äldreomsorgssatsningen delvis finansieras genom nedskärningar på annat inom äldreomsorgen, till exempel utbildning av personalen och bättre mat till de gamla.

Öronmärkta till personal

Kommunerna får enbart använda regeringens bemanningsmiljarder till personalkostnader. Regeringen har också bestämt att den personal som ska anställas ska jobba nära de gamla. I den gruppen ingår även ”arbetsledare på verksamhetsnivå”.

Även privata vårdföretag ska kunna få ta del av pengarna till ökad bemanning.