Sammanlagt har 3 943 thailändska bärplockare beviljats arbetstillstånd i Sverige i år, det är en ökning med över 30 procent jämfört med i fjol.

Eftersom det är Kommunal som har avtalsrätten på området är det också Kommunal som bedömer anställningserbjudandena som företagen ger plockarna.

Var det några av anställningserbjudandena som inte höll måttet?

– Nej, inte efter att vi hade gått igenom dem, säger Jörgen Gustavsson.

Kommunal tecknar inte kollektivavtal med de svenska företagen som köper bären, utan med de thailändska bemanningsföretagen, eftersom det är dem som anställer och betalar ut löner. Avtalet ger en lägstalön på 19 772 kronor plus semestersättning på 13 procent.

Är de garanterade det oavsett om de får några bär eller inte?

– Ja, säger Jörgen Gustavsson.

Facket sammanställer också uppgifter om var bärplockarna kommer att arbeta och skickar sedan ut informationen till sina avdelningar.

– Sedan besöker våra lokalavdelningarna plockarna. Vi ska besöka alla förläggningar och kolla så att det fungerar som det ska.

Får plockarna någon information från Kommunal innan de kommer till Sverige?

– Vi har broschyrer som vi delar ut. De ger vi till uppdragsgivarna i Sverige och vi hoppas att alla tar del av dem.

Enligt Migrationsverket är Thailand det enda land utanför EU varifrån det kommit ansökningar om arbetstillstånd.

För de plockare som kommer från EU-området finns det inte några kollektivavtal. Dessa plockare är betydligt mer utsatta och kommer ibland hit på ren vinst och förlust, berättar Jörgen Gustavsson.

– Vi har inte koll på dem som kommer från EU. De kan röra sig fritt.

Kan ni göra något för dessa plockare?

– Våra sektioner träffar dem och informerar dem, men de är inte intresserade. Det kanske finns hot bakom, att de inte får organisera sig på något sätt. Och tyvärr blir många av dem lurade varje år. Det vi gör är att vi informerar de plockare vi träffar om både lagar och kollektivavtal.

Thailändska bärplockare

2011: 2 700
2012: 5 700
2013: 6 200
2014: 2 900
2015: 3 900
Fotnot: Antal beviljade arbetstillstånd.
Källa: Migrationsverket