Vid en inspektion fann Arbetsmiljöverket att sommarjobbare arbetade utan att ansvarig personal fanns på plats som kunde handleda dem. Istället fick medarbetare på plats hjälpa till med information. Ansvarig personal var på semester, berättar SVT Jämtland.

Några tydliga instruktioner om arbetsuppgifter saknades. En av de minderåriga ungdomarna fick av ett skyddsombud i telefon uppdrag att bland annat rensa ogräs och ta bort kvistar.

Ungdomarna fick ingen skriftlig instruktion om hur maskiner förenade med risker ska användas, som att till exempel arbeta med trimmer. Ingen informerade dem heller om var utrustning fanns för att ge första hjälpen om olyckan var framme. De fick heller ingen instruktion om hur olyckstillbud ska rapporteras.

Enligt SVT Jämtland ska Arbetsmiljöverket på nytt besöka pastoratet i september. Pastoratet måste då redovisa vilja rutiner som har införts för att i framtiden förhindra bristande säkerhet för extra personal.