Avtalet kom till efter att personalborgarrådet Clara Lindblom (V) och den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus lovade 70 miljoner kronor i en satsning på mer jämställda löner.

De nya lönerna betalas ut i september. Det blir en retroaktiv löneökning från den 1 januari i år så det kommer också extra pengar från de månader som redan har passerat sedan dess.

De lägsta lönerna höjs i två kategorier:

– Den lägsta lönen för dem som fyllt 19 år var 1 januari 17 600 kronor i månaden. Den lönen höjs från 1 januari till 19 000 kronor i månaden.

– Den lägsta lönen för undersköterskor och andra där arbetsgivaren kräver yrkesförberedande utbildning och minst ett års arbetslivserfarenhet var 1 januari 19 520 kronor. Den lönen höjs från 1 januari till 21 000 kronor i månaden.

Dessa höjningar är inklusive den löneökning som betalades ut den 1 april enligt det centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

De som i dag tjänar allra minst kan alltså från 1 januari i år få en löneökning på omkring 1 400 kronor i månaden. Men alla ligger inte på lägsta lön. I snitt blir löneökningen omkring 900 kronor i månaden för dem som lyfts upp till de nya lägsta lönerna.

– Vi fick göra ett vägval i hur pengarna ska fördelas och vi kom fram till att det bästa är att få upp de lägsta lönerna, säger Per Bexelius som är ombudsman för Kommunal Stockholm.

Förhoppningen är att de lägsta lönerna även ska kunna pressa upp löner som ligger över.

– Vi får med detta avtal större möjlighet att kunna satsa på andra grupper och enskilda personer framöver, säger Per Bexelius.

Det nya avtalet kostar Stockholms stad 35 miljoner kronor. Men avtalet innehåller ytterligare 35 miljoner kronor som Stockholms stad ska betala ut till de privata företag som utför verksamhet i stadens tjänst. Tanken är att de lägsta lönerna i dessa företag ska höjas till samma nya nivå från 1 januari i år som gäller i Stockholms stad.

– Vi ville att dessa pengar ska öronmärkas till höjda lägsta löner. Men Stockholms stad sa att detta inte är möjligt. Vi kommer i alla fall att få information om vilka företag som får del av dessa pengar och med hur mycket. Sedan får vi följa upp i varje enskilt företag att pengarna har använts till att höja de lägsta lönerna, säger Per Bexelius.