Avtalet gäller så kallade RIB:are, det står för Räddningstjänst I Beredskap, och rör alltså inte landets heltidsbrandmän. Det är Kommunal som har avtalsrätten för heltidsbrandmännen. RIB:arna, deltidsbrandmännen, går ofta på ett rullande schema där de har beredskap var tredje eller fjärde vecka. Samtidigt har de ett vanligt arbete vid sidan av. Deltidsbrandmän förekommer främst i glesbygd.

Deltidsbrandmännen får i och med det nya avtalet höjd ersättning för sin beredskapsvecka från 3678 kronor till 4006 kronor, en höjning på cirka 8,9 procent. Akuta insatser ska avlönas med 239 kronor för första timmen och 156 kronor per timme därutöver.

Avtalet sträcker sig på 18 månader, från och med 1 april 2015 till och med 30 september 2016, men lönehöjningarna gäller inte retroaktivt utan från och med 21 juli.

Avtalet innehåller också en skrivning om gravida deltidsbrandmän. Antalet dagar med ersättning för dessa utökas från 90 dagar till 180 dagar.

– Det är förstås glädjande att vi efter långa och rätt tuffa förhandlingar nått hela vägen fram med medlarnas hjälp, säger Brandmännens Riksförbunds ordförande Peter Bergh i ett uttalande.

Också ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, socialdemokraten Heléne Fritzon, är positiv:

– Vi är glada att kunna möta upp på flera punkter, det har vi varit villiga att göra genom hela förhandlingsperioden och vi och BRF har nu nått en lösning som båda parter kan vara nöjda med, säger Heléne Fritzon.

Avtalet föregicks av en konflikt där BRF bland annat varslade om blockad mot all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema. Avtalet ger alla RIB:are inom BRF rätt till samma höjda ersättningsnivå.

BRF är ett konkurrerande fackförbund till Kommunal. Båda förbunden har som ambition att ansluta såväl heltidsbrandmän som deltidsbrandmän.

Kommunal förhandlar fortfarande med SKL om ett avtal för de RIB:are som är medlemmar i Kommunal.