Måndag den 29 juni, första dagen efter semestern, kom Reza Forghani till sin arbetsplats vid Arrivas Råstagarage. Men det blev ingen vanlig arbetsdag. Reza möttes av chefer som gav honom underrättelse om att han skulle avskedas.

– Det kom som en överraskning. Senare fick jag veta att två andra skyddsombud varnats för illojalitet tre dagar tidigare, precis innan en av dem skulle börja sin semester.

Arriva vill inte kommentera avskedandet av honom och det är inte känt på vilka grunder som företaget nu vill sparka honom. Enligt Reza Forghani påstår Arriva att han uppträtt illojalt genom att uppmana bussförarna att skriva falska rapporter om cheferna. Han säger att det är falska anklagelser från företaget.

Kommunal har ogiltigförklarat avskedandet. Tills tvisten är slutgiltigt avgjord är Reza Forghani utan lön och förbjuden av Arriva att besöka arbetsplatsen.

Förbundet och Arriva har haft en lokal förhandling som slutade i oenighet. Frågan om avskedandet ska nu tas upp i en central förhandling mellan parterna.

Blir de inte överens där kan Kommunal stämma Arriva inför Arbetsdomstolen som då får avgöra om det finns saklig grund för att avskeda Reza Forghani.

Om domstolen ogiltigförklarar avskedandet döms Arriva att betala ut innestående lön och ett skadestånd till honom.

Men Arriva är inte tvingat att ta tillbaka Reza Forghani i tjänst. Lagen om anställningsskydd ger företaget rätt att köpa sig fri från domen. Prislappen beror på hur länge han har varit anställd, som mest upp till 32 månadslöner.

Förlorar Arriva i Arbetsdomstolen, och de väljer att köpa ut Reza Forghani, kommer det att kosta företaget 1-1,5 miljoner kronor.

Andreas Moberg, Kommunals förhandlare på Arriva, vill inte kommentera själva förhandlingen om avskedandet. Men han funderar över konsekvenserna av Arrivas agerande.

– Kommer folk att våga ta fackliga uppdrag. För att förhindra att fler skyddsombud råkar illa ut kan Kommunal tvingas att ändra organisationen för arbetsmiljöarbetet.

Andreas Moberg hänvisar till Elektrikerförbundet vars regionala skyddsombud anmäler till Arbetsmiljöverket eller utfärdar skyddstopp. Dessa skyddsombud är anställda av förbundet. Företag som inte gillar de regionala skyddsombudens verksamhet kan inte komma åt deras anställningar.

– Kommunal kanske behöver införa en liknande ordning där de lokala skyddsombuden deltar i det lokala arbetsmiljöarbetet, men de regionala skyddsombuden tar över när det gäller anmälningar och skyddsstopp. Det är ett bättre alternativ än att företag sätter en prislapp på ett lokalt skyddsombud som är villig att ta strid.

Avskedandet av Reza Forghani har väckt starka känslor bland bussförarna i Råstagaraget. Men de är i många fall skrämda till tystnad och vågar inte tala med Kommunalarbetaren om det som hänt. Inte heller de två skyddsombud som finns kvar vill uttala sig av rädsla för att också råka illa ut.

Bussföraren, arbetskamraten och före detta fackombudet Magnus Lindgren vill dock inte vara tyst.

– Reza är min vän och det är viktigt att bakgrunden till avskedandet blir känt, säger han.

Magnus Lindgren var tidigare fackligt aktiv i Råstagaraget och fram till i maj fast anställd där som förare. Nu har han bytt bransch till taxiförare men är formellt anställd av Arriva för att köra per timme.

– Det som har hänt Reza är förfärligt. Jag förstår inte varför Arriva ser skyddsarbete som ett hot och inte en tillgång, säger han.

Magnus Lindgren började vid Råstagaraget 2010 och körde för Keolis. Arriva tog över trafiken där 2012.

– Det blev genast ett annat klimat. På Keolistiden var det öppna dörrar in till cheferna. Vi kunde gå in till dem och fråga eller diskutera vad vi ville. De ville ha dialog med oss. När Arriva tog över stängdes dörrarna med en smäll. Deras chefer gjorde sig oanträffbara. Förare som har vågat protestera har varnats eller hotats med avsked.

Magnus Lindgren är medveten om att Arriva kanske straffar honom för hans uttalanden i Kommunalarbetaren med att inte låta honom köra per timme.

– Det är inte det viktigaste. Jag kan säkert köra för andra bolag i så fall, säger han.

Reza Forghani är tacksam för allt stöd efter avskedandet. Bussförare från hela landet har hört av sig. Kommunals sektion norr i Stockholm har startat en namninsamling som även finns på deras sida på Facebook. Sekos avdelning i Stockholm har antagit ett uttalande för att protestera mot avskedandet.

Han har också fått personligt stöd av Kommunal.

– Jag får stöd med samtal och allt vad jag behöver. Jessica Klemetsson, ordförande i Kommunals sektion norr gör ett mycket bra jobb. Jag är mycket tacksam för hur hon och Kommunal ställer upp, säger Reza Forghani.

Vad som händer i framtiden vet han inte. Fram till i oktober har han i alla fall kvar sitt uppdrag som regionalt skyddsombud för Kommunal Stockholm.

– Jag kommer aldrig att sluta kämpa för en bra arbetsmiljö, säger han.

Kommunals ansvariga ombudsman på förbundskontoret, Yvonne Chevallerau, vill inte kommentera fallet. I ett mejl till Kommunalarbetaren skriver hon: ”Jag kan inte kommentera situationen för enskilda medlemmar.”