Annelie Nordström menar att det är nödvändigt att utreda hur skattesystemet ska se ut i framtiden med tanke på hur arbetsmarknaden kommer att förändras.

Den framtidsgrupp hon leder tillsammans med bankekonomen Klas Eklund ska bland analysera hur jobben kommer att påverkas av digitalisering, robotisering, globalisering, integration med mera.

Annelie Nordström beskrev vid ett seminarium i Almedalen hur arbetsmarknaden blir allt mer tekniskt utvecklad och allt mindre arbetskraftsintensiv.

Detta kan få konsekvenser för hur välfärden ska finansieras. Därför tror hon att det är nödvändigt att se om samhället kan ta in skatteinkomster från annat än arbete.

Exakt vilka skatter hon vill höja eller införa kan hon inte säga i dag.

– Men jag tror att det är nödvändigt för politikerna att till exempel diskutera en skatt som finns över hela världen, utom i Sverige. Det är fastighetsskatten.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som var med vid samma seminarium håller med Annelie Nordström.

– Det är sjukt att ingen säger som det är. Fastighetsskatten är den enda skatt som det inte går att smita ifrån. Du kan inte flytta huset till ett annat land, säger han.

I februari kommer den framtidsgrupp Annelie Nordström leder att presentera sin första delrapport med mer konkreta förslag om skatteöversyn och annat för att klara jobben.