Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten redovisade i Almedalen beräkningar på hur ekonomin påverkas för en familj där pappan och mamman delar jämställt på föräldraledigheten.

I genomsnitt tar mamman ut 354 dagar och pappan 97 dagar av föräldraledigheten fram till att barnet fyller åtta år.

I de exempel som beräkningen grundar sig på så har familjen två barn. Pappan är 31 år, han arbetar heltid och tjänar 31 000 kronor i månaden före skatt.

Hans pension, inklusive allmän pension och tjänstepension genom kollektivavtalet, blir totalt 18 220 kronor i månaden om han tar ut 97 föräldralediga dagar per barn. Delar han dagarna lika med mamman blir hans pension 18 040 kronor i månaden. Det är en minskning med 180 kronor per månad före skatt.

Mamman är 29 år. Hon arbetar heltid och tjänar före skatt 26 000 kronor i månaden. När barnen fötts arbetar hon deltid på 75 procent till yngsta barnet är 10 år.

Om hon tar ut föräldraledighet i 354 dagar per barn blir hennes pension 14 390 kronor i månaden. Delar hon dagarna lika med pappan blir hennes pension 15 060 kronor i månaden, det är en ökning med 690 kronor i månaden före skatt.

Väljer mamman att arbeta deltid tills yngsta barnet fyllt 16 år blir hennes pension 13 080 kronor i månaden, om föräldrarna delar på föräldraledigheten blir hennes pension fortfarande 15 060 kronor, en skillnad på 1 980 kronor i månaden före skatt.

Beräkningarna tar inte hänsyn till ”lönestraffet” för dem som är föräldralediga, det vill säga att löneutvecklingen inte blir lika bra jämfört med dem som inte stannar hemma med barnen.

Försäkringskassan hänvisar till två utredningar som visar att för varje månad som pappan tar ut föräldrapenning ökar kvinnans framtida löneutveckling med 7 procent, vilket i sin tur påverkar pensionen. Totalt kan skillnaden alltså röra sig om tusentals kronor i månaden i pension för kvinnor som tar ut större delen av föräldraledigheten själv eller har en jämställd man att dela dagarna med.