Årets Almedalsvecka är en inledning på avtalsrörelsen 2016. Vid flera seminarier diskuterades under onsdagen hur arbetsgivare och fack ser på löner och hur dessa ska fördelas i kommande avtalsrörelse.

IF Metalls avtalssekreterare Veli–Pekka Säikkälä slog fast att ingen ska få mer i löneökningar än vad industrins parter kommit överens om genom att deras avtal blir ett märke som blir en norm för alla andra, annars hotas märket och samhällsekonomin.

– Jämställdhet har blivit ett alibi för att alla ska få mer. Det kan vi inte ställa upp på, säger han.

På frågan om vilka som ska jobba inom vård och omsorg om dessa grupper inte får mer rättvisa löner svarade han att utan industrin finns inga pengar att betala löner för inom vård och omsorg. Därför är det industrins villkor som måste vara normen.

– Det är som hönan och ägget, där industrin är hönan i detta sammanhang.

Samtidigt har IF Metall gått med på LO:s målsättning att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner ska halveras fram till år 2028, exempelvis genom att höja kvinnors löner med 0,5 procent per år.

Och Kommunal kräver pengar utöver industrins märke för att komma åt löner som värdemässigt diskriminerar yrkesgrupper som undersköterskor.

Veli–Pekka Säikkälä förstår inte Kommunals krav.

– Om Kommunal menar att alla kommunalare ska ha mer än märket så säger jag nej. Men om Kommunal kan motivera att några, till exempel undersköterskor, är värdemässigt diskriminerade så är jag beredd att diskutera att de kan få mer än märket, säger han.

Men han är tydlig med att detta i så fall måste gälla för enskilda yrkesgrupper, inte för alla lågavlönade eller för alla medlemmar i Kommunal.

– Det krävs att Kommunal internt i förbundet är tydligt med att brandmän och andra inte kan få lika mycket. Det är nödvändigt att vissa i så fall måste acceptera att avstå för att andra ska få mer, säger han.