Almedalen 2015 är ett soligt, trångt jätteevenemang där seminarierna duggar tätt som ett slagregn på gotländska landsbygden. Drygt 3000 seminarier är öppna för alla och det ger en fantastisk möjlighet för den som vill att fördjupa sig i allt från frågor om bostadspolitik till varför kvinnor diskrimineras lönemässigt på arbetsmarknaden.

I Kommunals tält i Almedalen har besökare fått prova på hur tufft ett arbetspass för en undersköterska är rent fysiskt. Många förbipasserande har under veckan fått aha-upplevelser över hur tungt jobbet är. Ett man och en kvinna sa efter att ha provat det komprimerade arbetspasset som kortats till ett 16 minuters tufft träningspass, att de först nu förstod hur tungt deras dotters jobb som undersköterska verkligen är.

Kommunal har liksom flera andra fackförbund haft ett flertal seminarier under veckan. Kommunal har bland annat lyft frågor om bärplockarnas situation och varför kvinnor får lägre lön än män på arbetsmarknaden. I den sistnämnda paneldiskussionen lyfte Agneta Stark, docent i företagsekonomi och genusforskare, att det inte är de som har de högsta lönerna som har de mest psykiskt ansträngande jobben. Hon menade att den erfarenhet och viktiga kunskap som många av Kommunals medlemmar har också borde kunna ge högre löner. För som hon sa ”det är inte den mest högutbildade som klarar av att gå in till en missbrukare, utan en erfaren undersköterska”.

Agneta Stark menade också att smutsiga jobb måste kunna ge högre lön, men då inte bara verkstadssmuts utan också bajs. För som hon så klokt sa, ”det är inte bara industrijobben som innebär tunga lyft”. Tunga lyft finns också inom vården, räddningstjänsten med flera av Kommunals yrkesgrupper.

Unionens andre vice ordförande Martin Linder menade att löneskillnaderna mellan män och kvinnor beror på strukturella faktorer. Endast en tydligare fördelning föräldraledighetsdagar kan råda bot på löneskillnaderna mellan män  och kvinnor, menade han. Och utan att vilja föregripa Unionens kongress senare i år var han ändå tydlig med att han vill se att Unionen blir mer tydliga och skarpa i de förslag förbundet lägger om föräldraskap.

Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal, menade att man för att få en förändring till stånd när det gäller de ojämställda lönerna, måste skjuta till mer pengar till diskriminerade grupper som exempelvis kvinnor.