Vid en presskonferens i Almedalen förklarade Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson att förslaget bland annat är ett partistrategiskt försök att bredda partiets politik i takt med de växande opinionssiffrorna. SD vill nu även diskutera mjuka frågor som barnens rätt och villkor.

Barnprogrammet föreslår att det ska vara lättare att få graviditetspenning för kvinnor som inte orkar arbeta fram till födseln, att utredning om faderskapet ska kunna påbörjas redan när graviditeten är konstaterad.

SD vill i förslaget stärka de ofödda barnens rätt i lagen från vecka 22 i graviditeten.

Jimmie Åkesson sa vid presskonferensen att partiet vill fördjupa sin profil som ett socialkonservativt parti. Som ett led i detta föreslås i programmet att pappamånaderna i föräldraförsäkringen tas bort och att jämställdhetsbonusen för pappor som tar ut föräldraledighet avskaffas.

SD:s förslag innebär att vårdnadsbidraget fördubblas till 6 000 kronor i månaden och att det ska bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda denna möjlighet till ersättning.

Barnprogrammet föreslår att småbarnsföräldrar ska ha rätt att arbeta deltid på 50 procent istället för som i dag på 75 procent. Sedan tidigare föreslår partiet att rätten att arbeta heltid ska stärkas.

I det förslag som Sverigedemokraterna presenterade i Almedalen finns slopad karensdag för förskolepersonal och att statsbidraget till kvalitetssäkring i förskolan ökas från 500 miljoner kronor till 750 miljoner kronor. Det ska bland annat användas till kompetenshöjning av personal och satsningar på att öka matkvaliteten inom barnomsorgen.

Sammantaget föreslås satsningar på en miljard kronor på barnen.

Barnprogrammet ska diskuteras och beslutas vid Sverigedemokraternas landsmöte i höst.