Samtidigt ser sig Kommunal som en förgångare när det gäller rätt till heltid.

– Offentlig sektor får gå först när det gäller att införa heltid. Sedan är nästa steg resten av arbetsmarknaden, vi har andra LO-förbund som också behöver en reglering av heltid, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

I rapporten ”Rätt arbetstid” summerar Kommunal förbundets beslut om arbetstid sedan 2006. Här finns krav på rätt till heltid, fler fasta jobb, en organisation som gör heltid möjligt och att delade turer ska undvikas.

När resultatet summeras medger Lenita Granlund att förbundet tappat inflytandet över arbetstiden.

– Det finns en självrannsakan här, vi har inte riktigt hängt med när man tagit bort tjänster, just-in-time-bemannar, när antalet visstidsanställningar växer och gör att det blir problem med schemaläggningsfrågorna. Det är dags att ta tag i det nu om folk ska vara friska och ha hälsan hela arbetslivet, säger Lenita Granlund.

Utifrån politiska beslut utgår Lenita Granlund från att rätten till heltid nästa år skrivs in i det nya avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sedan väntar ett gediget arbete att skapa en organisation där heltid fungerar.

Lenita Granlund ser kommuner och landsting som föregångare för andra branscher.

– Jag ser ju framför mig att de branscher som upphandlas, där ska upphandlarna ställa krav på heltid. Nästa steg är de rent privata branscherna och hur vi hanterar det där, säger Lenita Granlund.

I vilka branscher som heltid ska vara ett avtalskrav ska Kommunal diskutera under hösten.

Hur Kommunal ska agera för att avskaffa delade turer är också föremål för diskussion. I det senaste avtalet finns skrivningar för att begränsa delade turer. Nu utvärderas det.

– Det har inte gett effekt i den omfattning som vi önskar, säger Lenita Granlund.

Hon tror att delade turer kan bli en fråga i ”heltidspaketet”:

– Om man inför heltid måste man titta både på organisation och arbetstider, och det får inte innebära att man får heltid på bekostnad av fler delade turer.

Lokalt har Kommunal tecknat närmare 200 avtal som avviker från det centrala avtalet när det gäller arbetstider. Målet har varit att ge medlemmarna större inflytande över arbetstiderna.

Men enligt Kommunal visar genomgången att det är arbetsgivarna fått större flexibilitet, samtidigt som de anställda får pussla ihop sin tid.

– Enligt det centrala avtalet ska du ha fastställt schema med fasta arbetstider, det kanske är bättre än att man ska behöva jaga sin tid. Jag tror att man lokalt måste börja titta på sådana saker, säger Lenita Granlund.

Hon anser att lokala avtal ska ge ett ökat fackligt inflytande över arbetstiden. Samtidigt som arbetsgivaren måste ta ett större ansvar för hur bemanningen ser ut på arbetsplatsen och hur folk ska arbeta.

– Det går inte att våra medlemmar bär hela bemanningsfrågan på sina axlar. Man måste titta på avtalen som man träffar och att de är bättre än de centrala avtalen, säger Lenita Granlund.

Om de lokala avtalen inte är bättre än de centrala avtalen, är Lenita Granlunds tips att de sägs upp. I det läget går man tillbaka till schemaläggning enligt det centrala avtalet, eller förhandlar om det lokala avtalet.

Hon poängerar att man måste titta på arbettider som en del av arbetsmiljön.

– Nu ökar sjukskrivningstalen, våra medlemmar råkar ut för fallolyckor i större utsträckning än andra, och mer stressrelaterade sjukdomar än andra. Det har jättemycket att göra med arbetstidsfrågorna, att det blir en så dålig arbetsmiljö. Vi har pratat för lite om det, säger Lenita Granlund.

Utifrån arbetsmiljöfrågorna ska Kommunal även driva frågan om kravet på fasta jobb i stället för visstidsanställningar.

– Vi måste titta på hur bemanningen ska se ut för att man ska få ihop sjysta scheman. I dag är det en precisionsbemanning som gör att det totalt är en lägre bemanning i verksamheten än tidigare.

Därför vill Lenita Granlund att bemanningen ska ses över, att anställningar ska vara tillsvidare, bemanningspooler införas, att organisationen och schemaläggningen ses över liksom hur man ska undvika delade turer.