KA:s granskning visar att i Göteborg har de kvinnodominerade yrkesgrupperna lägre medellöner än rikssnittet. Samtidigt har de mansdominerade yrkesgrupperna högre löner än rikssnittet. Mönstret går igen om Göteborg jämförs med kranskommunerna.  Vad är din kommentar?

– Jag har inte kännedom hur vi ligger till om man jämför med rikssnittet. Kan dock konstatera att arbetet med jämställda löner är en prioriterad fråga för oss.

Medellönen för en anläggningsarbetare är nästan 7 900 kronor högre än för en lokalvårdare. Är det rimligt?

– Mig veterligen så har vi inga anläggningsarbetare inom stadens förvaltningar, dock kan det finnas inom våra bolag. Om det är rimligt kan alltid diskuteras. Det vi kan konstatera är att vi i vår budget inför 2016 lägger än mer fokus på vårt mål att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Här vill vi att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS. I exemplet ovan kan vi konstatera att de här två yrkesgrupper inte ligger inom samma intervall i vårt arbetsvärderingssystem.

Fullmäktige i Göteborg har i flera år tagit beslut om att ”ett högre löneindex ska utgå till icke mansdominerade verksamheter”. Och i budget för 2015: ”En satsning ska också göras på de anställda som har lägst löner”. Varför finns det ändå så stora skillnader?

– Förändringsarbete tar tid men vi är bestämda att vi vill nå framgång. Ett skäl kan vara att de tekniska yrkena inom staden och som överlag är mansdominerade är lönemässigt konkurrensutsatta från den privata arbetsmarknaden vilket driver upp lönerna inom vissa yrkesområden. Här är viktigt att uppmuntra till att fler kvinnor söker sig till de mer mansdominerande branscherna och tvärtom.