Enligt Arbetsförmedlingens bedömning är det liten konkurrens om jobben för undersköterskor just nu.

Allra lättast att få jobb är det i äldreomsorgen och regionalt sett finns bäst jobbmöjligheter i Västmanland, Gävleborg, Gotland, Västernorrland och Jämtland, enligt prognosen.

Utvecklingen ser ut att fortsätta på samma sätt och om tio år är konkurrensen om undersköterskejobben ännu mindre än i dag, då ökar jobbmöjligheten från god till mycket god.

– Orsaken är det låga intresset för vård- och omsorgsprogrammet. Det har varit så i flera år och utvecklingen är fallande, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Det finns andra kommunalaryrken där jobbmöjligheterna är lika stora eller ännu större, som till exempel kock och anläggningsarbetare. Men det är yrken där den privata arbetsmarknaden, utanför Kommunals avtalsområde, står för de flesta arbetstillfällena.

Svårast att få jobb är det för vårdbiträden där konkurrensen om jobben bedöms som hård, enligt prognosen.

Förutom undersköterskor har möjligheten att få jobb ökat mest för barnskötare den senaste femårsperioden. Orsaken är bristen på förskollärare, enligt Arbetsförmedlingen. Men konkurrensen om jobben har gått från mycket hård till hård –  det är alltså fortfarande svårt att få barnskötarjobb.