SVAR: Som resursperson kan du ha ett vikariat för kortare eller längre tid. Oftast utges timlön till de arbetstagare som har korta vikariat, det vill säga de som arbetar när det uppstår behov av personal. Månadslön utges till arbetstagare med vikariat som pågår under ett antal månader. Men anställningsform och avlöningsform är två olika saker. Du kan alltså vara timavlönad vikarie eller vikarie med månadslön. Det finns inget som heter timvikarieanställning, så frågan är vilken anställningsform du har och vad aktuellt kollektivavtal reglerar om löneformen du ska ha. Kontakta ditt lokala Kommunal, som hjälper dig reda ut detta!

Annica Jansson,
ombudsman på Kommunal