SVAR: Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet inom vissa ramar och om verksamheten kräver det kan  en arbetstagare tillfälligt förflyttas på det sätt du beskriver. Men jag förstår dina farhågor kring såväl arbetsmiljö som kvalitet. Har samordnaren mandat att fördela arbetet på det beskrivna sättet? Vad säger er chef om det hela? Kolla med ert lokala Kommunals hjälp upp det lokala avtal som verkar finnas för poolanställda i er kommun. Facket kan även hjälpa er att diskutera med arbetsgivaren vilka åtgärder som behövs för att få så väl arbetsmiljö som kvalitet att fungera när sådana här situationer uppstår.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal