SVAR: Försäkringskassan är skyldig motivera beslut och skälen till avslag. De har också en skyldighet att vara tillgängliga. Du har rätt att få ta del av underlaget för beslutet om dig och komma med synpunkter innan kassan fattar sitt beslut, om det tillkommit något. Du kan begära ut kopior av handlingarna i ditt ärende inklusive interna journaler om hur kassan resonerat.
I dag jämförs en anställds arbetsförmåga mot det ordinarie arbetet under 180 dagar. Därefter jämförs man mot hela den normala arbetsmarknaden. Kassan anser nog att du inte har nedsatt arbetsförmåga i ett annat arbete än busschaufför, ett som inte belastar ryggen. Du skriver att du idag har a-kassa och då ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen som ”aktivt arbetssökande” och inte som sjuk med förhinder. Annars kan du förlora din sjukpenninggrundande inkomst.

Du kan ha rätt till ersättning för arbetsskada om ryggbesvären beror på arbetet. Du måste då ha en nedsatt arbetsförmåga med minst en femtondel på grund av skadan och detta måste också  antas bestå minst ett år framöver. Men det kan bli svårt för dig att få ersättning, då Försäkringskassan ju menar att du har full arbetsförmåga i ett lättare arbete. Din lokala avdelning kan hjälpa dig bedöma om du bör gå vidare med ditt ärende.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd