SVAR: Du kan inte flytta med dig dina anställningsdagar till en annan arbetsgivare så som du beskriver det. Hade du omfattats av en så kallad övergång av verksamhet skulle du ta med dig dagarna som anställd hos den förra arbetsgivaren till den nya arbetsgivaren. Men om du säger upp din anställning hos din nuvarande arbetsgivare har du inget företräde där senare. Du ses då som vem som helst som söker jobb. Det sistnämnda innebär alltså att du inte med automatik kan kräva jobb hos den arbetsgivare du lämnat.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal