SVAR: Allmänt sett finns ingen rätt att få tjänstledigt för att prova annat arbete. Det kan finnas reglerat i kollektivavtalet, men om så inte är fallet avgör arbetsgivaren om tjänstledighet kan beviljas eller inte. Att prova annat arbete hos den egna arbetsgivaren finns inte heller reglerat, utan det är arbetsgivaren som ensidigt bestämmer.

Tord Almlöf,
ombudsman på Kommunal