160 000 personer i Sverige har olika demenssjukdomar. Demens är obotligt men vård och omsorg kan underlätta livet och öka livskvaliteten för de drabbade. I dag ser vården och omsorgen av de sjuka och kvaliteten på hjälpen de får olika ut beroende på var de bor i landet. Redan i dag har Socialstyrelsen riktlinjer för demens men nya forskningsrön och nya behandlingar har kommit till sedan de infördes 2010 och därför görs de nu om av en grupp experter inom geriatrik, allmänmedicin och omvårdnad. De ska nu bland annat rangordna de behandlingsmetoder som finns efter vilka som är till störst nytta för patienterna och uttala sig om det finns några som är helt olämpliga.

Riktlinjerna är rådgivande och målet är att beslutsfattare och politiker ska få kunskap om vilka nya behandlingar bör införas, vilka som bör tas bort eller om man behöver mer resurser. Hösten 2016 ska arbetet vara klart.