SVAR: Ja, det finns regler om detta. Redan i en av våra fyra grundlagar, regeringsformen, står det att varje medborgare har rätt att utöva sin religion om det inte stör samhällets lugn eller är allmänt förargelseväckande. I diskrimineringslagen har man däremot valt att lägga ihop religionsfrihet med etnisk diskriminering, vilket gör det lite ”luddigare” att tolka. Men det dagliga arbetet ska fungera och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet är en stark rätt. Detta ska då kombineras med den anställdes rätt att utöva sin religion. Er chefs beslut om att det är okej om det är så lugnt att arbetet tillåter det, verkar alltså vara ett bra och riktigt beslut.

Lars Fischer,
ombudsman på Kommunal