– De ska vara garanterade den lön som står i anställningserbjudandet, säger Robert Kollberg på Migrationsverket till tidningen Lag & Avtal.

Bärplockare som kommer utifrån EU och får arbetstillstånd av Migrationsverket, ska få en lön i nivå med Kommunals kollektivavtal, 19 772 kronor för heltid. Kommunal får yttra sig om villkoren innan arbetstillstånd beviljas.

Men enligt en dom från Arbetsdomstolen (AD) i våras är det inte säkert att den lön som arbetsgivaren angett till Migrationsverket verkligen gäller. Domen gäller en snickare från Irak som fick ungefär hälften av den lön som utlovats. Byggnads stämde Byggfirman, men AD menade att den lön som arbetsgivaren uppger till Migrationsverket inte är detsamma som en avtalad lön.

Robert Kollberg på Migrationsverket säger till Lag & Avtal att det blir lite bättre för bärplockarna för varje år. Sedan i höstas har myndigheten lagstöd för att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till de villkor som anges i erbjudandet. Kontrollen kan dock göras först fyra månader efter påbörjat arbete, men då är bärsäsongen redan över. Arbetsgivarna kontrolleras därför först ett år senare.