Hemtjänstföretaget Brage Omsorg har varit verksamma i Stockholm sedan 2011 och har runt 150 kunder över nästan hela staden. Men nu har Stockholms stad hävt avtalet, skriver Lokaltidningen Mitt i. Det handlar framför allt om fusk med tidrapporteringen. Bolaget har bland annat rapporterat att brukare har fått insatser varje dag, trots att personer varit hemifrån tre dagar i veckan. Insatser som är utspridda över hela dagen har slagits ihop till ett enda besök, vilket kan innebära att brukaren får gå länge utan hjälp. Det är det som äldreförvaltningen tycker är allvarligast.

Företaget har även haft ovanligt många avböjda besök.

– Om man kommer hem till kunden och ringer på, då får man betalt för insatsen även om kunden har ett barnbarn hos sig och avböjer besök. Vi har även sett att om ett besök inte tar lika lång tid som det är beställt så registreras ofta avböjt besök för resten av tiden eller längre. Det är inte tillåtet, säger Anita Cronholm, utredare på Äldreförvaltningen, till Mitt i.

I beslutet om hävning framgår även brister vad gäller arbetsvillkoren. I några fall har samtliga insatser hos en brukare utförts av en och samma person, vilket betyder att man har brutit mot arbetstidslagen. Av 63 granskade personer saknade 58 personer utbildning. Totalt har företaget 90 anställda. Kompetensutvecklingsplaner har helt saknats. Dokumentation över brukarna saknades också nästan helt, eller var bristfällig.

Kommunen menar även att företaget har misskött larmverksamheten. Då har det framkommit att personalen som åkt på larm haft så dåliga svenskkunskaper att Trygghetsjouren knappt har kunnat kommunicera med dem.

Företagets kontorschef säger till Mitt i att det inte handlar om fusk, utan om enskilda anställda som har slarvat med tidsregistreringen. Enligt honom har de inte fått veta vilka brukare det handlar om. Men den kritiken avfärdar Anita Cronholm på äldreförvaltningen.

– Det är inte vår sak att tala om. Det är väl de som ska gå in och titta hur personal registrerar i deras system. Det här är inte uppgifter som vi har utan som vi fått via företaget, säger Anita Cronholm.

Hon kan inte svara på hur länge bristerna har funnits, eftersom tidsregistreringssystemet bara har funnits ungefär ett år.

­– Vi hade aldrig sett det här om vi inte hade haft registeringssystemet, säger Anita Cronholm.

Enligt Stockholms stad är bolaget verksamt även i Haninge kommun, men det finns inte listat bland godkända utförare på kommunens hemsida. I mars godkändes de även som utförare i Huddinge kommun, men där verkar någon verksamhet ännu inte ha kommit igång. Företaget är nu satt i konkurs.  

Det var i höstas som Stockholms stad inledde en särskild granskning av hemtjänstföretag där de fått indikationer på att det förekommer fusk och andra avtalsbrott. Sedan dess har avtalets hävts med sex bolag.