– Man ska inte vardagligen behöva köra sin egen bil, säger sektionschefen Marie-Louise Roos.

Undersköterskan Victoria Eade Silander skrev en debattartikel i KA (2015-04-17, läs den här) där hon kritiserade Ljungby, och anda kommuners krav på att hemtjänstpersonalen tvingas skriva på bilavtal för att få jobb i hemtjänsten.

– Vi måste våga säga nej till bilavtal, skrev hon bland annat.

Men att Södra Ljunga nu avtalat om hyrbilar har inget med debattartikeln eller de efterföljande skriverierna i tidningen Smålänningen att göra, enligt Marie-Louise Roos.

– Nej det beror på att hemtjänstgruppen har utökats.

Dessutom finns bilavtalen kvar och de anställda kan ibland behöva använda egna bilar, säger hon.

– Om något händer så måste det finnas en beredskap.

Så alla anställda måste fortfarande skriva på ett bilavtal?

– Ja så har det alltid varit i kommunen.

Victoria Eade Silander vägrade skriva på bilavtal och har inte fått något jobb i hemtjänsten i Ljungby efter det.

– Jag får inte jobba i Ljungby kommun och vill inte det heller, säger hon.

Nu pågår en utredning där kommunen kartlägger omfattningen av användandet av egen bil.

Enligt socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) har Victoria Eade Silanders initiativ haft viss effekt.

– Det väckte debatt, men utredningen var på gång redan innan.

Han säger att utgångspunkten är att de anställda inte ska behöva köra egen bil.

– Avsikten från nämndens sida är att man inte ska använda privata bilar utom av praktisk nödvändighet.

Vad betyder det?

– Ja om tilldelad bil inte startar till exempel så är det rimligt att ta sin egen bil, för att inte skapa olägenheter för våra brukare, säger Bo Ederström.

Hör av dig!

Hur är det där du jobbar? Tvingas du köra egen bil i jobbet?
Skriv till kommunalarbetaren@ka.se.
Eller ring till redaktionen: 010-442 73 00.