Första numret av Klass kom i mars och medan jag pratar med Jane Morén i telefon levereras nummer två hem till henne. Jane har en bakgrund som vårdbiträde, är författare till två böcker och aktiv i Föreningen Arbetarskrivare, som finns sedan nästan 30 år för att stödja och inspirera dem som skriver vad som brukar kallas arbetarlitteratur.

– Det är litteratur som är skriven med foten i en annan klass än mycket av den litteratur som ges ut i dag, som handlar om en mer priviligierad tillvaro.

Tillsammans med Beata Hansson är Jane Morén redaktör för Klass, som ges ut av Föreningen Arbetarskrivare. Layouten görs av vårdbiträdet och kommunalaren Carola Ankarborg.

Varför startade ni tidningen?

– För att vi känner att möjligheten att tolka verkligheten i media är snedfördelad. Vilka är det som får tolka verkligheten? Det är inte arbetarklassen i alla fall.

– Det har blivit mindre plats i de fackliga tidningarna för skönlitteratur. De äldre författarna i föreningen kunde förut få en inkomst genom att skriva för den fackliga pressen men nu är det vissa undantag som Mål och Medel och ibland Kommunalarbetaren som har noveller.

I nya numret kan man bland annat läsa om protestsångaren Joe Hill, om att påverka på sin arbetsplats, poesi av Doris Dahlin och om litteraturprofessorn Magnus Nilsson som menar att arbetarlitteratur borde läsas som en avvikelserapport.

Fotnot: Prenumeration kan beställas via arbetarskrivare@gmail.com. Läs mer på www.arbetarskrivare.se.