Hon är generalsekreterare för den internationella federationen för hushållsarbetare och gästade Stockholm på hushållsarbetarnas dag den 16 juni. Kommunals ordförande Annelie Nordström inledde med att kalla det världens största jämställdhetsfråga. Drygt 50 miljoner människor beräknas arbeta i andras hem. Många är migrantarbetare och jobbar inte sällan 365 dagar per år. Bara en halv procent är med i en fackförening. I många länder erkänns inte hushållsarbete som ett yrke och de är därför inte tillåtna att bilda fackförbund.

– Sverige är ett av få länder som har kollektivavtal för hushållsarbetare. Det är vi stolta över. Men organisationsgraden är låg också här. Vi måste hittanya sätt att träffa dem, för vi har inte tillträde till deras arbetsplatser, sa Annelie Nordström.

Elizabeth Tang och Vicky Kanyoka från den internationella federationen för hushållsarbetare, (IDWF) berättade om de framgångar som trots allt märks genom åren. Fler länder har idag godkänt den ILO-konvention som ska säkra minimivillkor för de anställda. Och hushållsarbetare vågar vittnar för sina folkvalda om sina usla arbetsvillkor.

– I Tanzania berättade hushållsarbetare för politiker att de varit i Belgien och träffat kollegor där. Politikerna blev förvånade, de förväntar sig inte att de här kvinnorna ska åka utomlands. Hushållsarbetarna krävde att få svar på varför Belgien kan ratificera konventionen, men inte deras eget land där arbetsvillkoren är så mycket värre, berättar Vicky Kanyoka.

Men arbetet går långsamt. Inte ens Sverige har ratificerat ILO-konventionen. Något som kritiseras av LO.

– Regeringen har sagt att man avser att ratificera konventionen, men att man först måste ta bort de juridiska hinder som finns. Vi tycker att man kan ratificera den först, säger Oscar Eneroth, LO:s representant i ILO, International labour organization.

Hushållsarbetare

Det beräknas finnas 53 miljoner hushållsarbetare i världen. 50% är migranter och 12% är barn.
45 procent jobbar 365 dagar per år.
I Mellanöstern och många asiatiska länder är de inte erkända som arbetare och får inte bilda fackföreningar.
20 länder i världen har ratificerat ILO-konventionen 189 om hushållsanställdas rättigheter, däribland Finland och Schweiz.